מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

היכנסו לסרטון הדרכה לאתר

הכרות עם אתר מעלין בקודש – הבית של השלוחים והשלוחות של הרבי בשדה החינוך