מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

השתלמויות בשפה

כחלק מההיערכות לפתיחת שנת הלימודים, משתתפים מורי כיתות א'-ב' בהשתלמויות מקצועיות מטעם הרשת.
השתלמויות אלו הן חלק מתוכנית הלימודים בהוראת השפה בכיתות אלו, שמלוות בחוברת חדשניות בהפקת הרשת: "אותיות מאירות" (כיתה א') ו"מילים מאירות" (כיתה ב')