מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

השתלמות ייחודית – נפלאות הבובות

השתלמות ייחודית למורות. ההשתלמות התקיימה בחודשים טבת – שבט תשפ"א