רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

חגיגה של אור סוכות תש”פ

תוכנית חגיגה של אור סוכות תש"פ

ב”ה
הורים יקרים !

מצורפת תוכנית בתי ספר לחג סוכות תש”פ להנאתכם

הנהלת רשת חינוך חב”ד – אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בארץ הקודש

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק