מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מרחפים בארץ החסד

תוכנית פסח תשע"ט

ב"ה
הורים יקרים !

מצורפת תוכנית פסח תשע"ט להנאתכם

בברכת חג פסח כשר ושמח !
הנהלת רשת חינוך חב"ד – אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בארץ הקודש

שחקו באתר