רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

מרחפים בארץ החסד

תוכנית פסח תשע"ט

ב”ה
הורים יקרים !

מצורפת תוכנית פסח תשע”ט להנאתכם

בברכת חג פסח כשר ושמח !
הנהלת רשת חינוך חב”ד – אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בארץ הקודש

שחקו באתר

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק