מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חנוכה בתי הספר תשע"ז

תוכנית חנוכה תשע"ז

ב"ה
הורים יקרים !

מצורפת תוכנית בתי ספר לחג חנוכה תשע"ז להנאתכם

הנהלת רשת חינוך חב"ד – אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בארץ הקודש