מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לימוד תורה לנשים

יחידות האדמ"ר מבעלז עם הרבי

הרבי: אמרתי פעם בנוגע ללימוד הבנות, שמכיוון שבנות הרי מחויבות ב"אהבת ה' ויראת ה'", שהרי אין זה "מצוות עשה שהזמן גרמא", וא"כ הם מחויבות בדיוק כמו הבנים ב"ואהבת את ה' אלוקיך" וב"את הוי' אלוקיך תירא", על כן הן בוודאי חייבות ללמוד חסידות כדי לדעת כיצד לקיים מצוות אלו.

  • אלו שפעם טענו (בנוגע לתלמידי-ישיבות) שכאשר ילמדו חסידות יצטרכו, לשם כך, להוריד מזמן הנגלה, ומילא התעוררה אצלם שאלה: לימוד הנגלה בוודאי שחייבים ללמוד, וזוהי הרי מצוות עשה מן התורה. וא"כ כשהוא יוריד זמן כדי למוד חסידות – לוקח הוא הרי זמן מעניין שהוא בגדר "ברי", לשם עניין שהוא בגדר "שמא": האם כבר הגיעה לגלות זאת והאם מותר כבר ללמוד זאת ברבים?

משא"כ, אבל, בקשר לבנות – מעירא לא קיימת כלל שאלה זו, שהרי בנות אינן מחויבות בלימוד התורה, כאשר מושיבים אותן ללמוד חסידות, לא מתעוררות על כך שום שאלות – כדוגמת השאלה של "ברי ושמא – מכיוון שמה שהן (הבנות) לומדות תורה הוא רק כדי לדעת  כיצד לקיים את המצוות, וא"כ בדיוק כשם שבשאר הלכות הם צריכים ללמוד היטב לדעת כיצד לקיים את ההלכות, כך גם בנוגע לקיום מצוות אהבת ה' ויראת ה' צריכות הן ללמוד היטב אותן עניינים שיסייעו להן לקיים מצוות אלו.

האדמו"ר מבעלז: הגמ' אומרת הרי שבקשר לבנות שייך רק פשטות המצווה אך לא הלימוד, "כל המלמד את בתו תורה כאלו מלמדה תפלות".

הרבי: עד כמה שאני מכיר את תכנית הלימודים בבתי ספר דתיים לבנות (- חייבים להסביר להם עניני תורה וחסידות בהבנה והשגה).

כי מצד מנהג הזמן, הרי בן או בת לא מסתפקים כיום במה שאומרים להם שצריך להיות נעשה קודם לנשמע – הם רוצים שיהיה להם את ההבנה וההשגה שבדבר.

שהרי בלימודי חול, כשהיא לומדת חכמת חשבון וכיו"ב, היא מבינה זאת בשכלה ולכן גם במצוות היא תקיים את המצוות, אך היא רוצה גם את ה"נשמע"…

האדמו"ר מבעלז: אם כן, מה נכנס בגדר "מלמדת תיפלות"?

הרבי: אם נביט בשולחן ערוך נראה שזה אמור על כל התורה שבע"פ. השו"ע מחלק בין התורה שבכתב, שמותר ללמד, לבין התורה שבע"פ, שזה "מלמדה תיפלות".

הדיוק שלי בדבר הוא, שכיום את לימוד ה"תפילות" יש כבר לבנות ממילא, אלא שבידנו להעמידן על דרך הישר.

נתקלתי כאן בדברים מבהילים עם בנות. דיברתי עם אחת בקשר לבריאת העולם. היא, בפשטות אמרה, שהעולם קיים 2 מיליארד, 5 מיליארד, 7 מיליארד, שנים !

שאלתי אותה: למדת תורה שבכתב בביה"ס? היא ענתה: כן. למדת את פרשת בראשית? כן. מה נאמר שם? – שהעולם נברא בשבעה ימים, ואחרי כן חי אדם הראשון כך וכך שנים וכו' עד תקופתנו. אם כן, איך זה מסתדר עם מה שאמרת בדבר מיליארדי שנים? – היא ענתה בפשטות: כשהייתי בביה"ס (ושם חייבים ללמד על פי חוק המדינה) לימדו אותי בפשטות, שבהתאם להוכחות, קיימת הבריאה לכל הפחות 7 מיליארדי שנה !

שאלתי: הלא היית יכולה לשאול את המורה או את המדריכה בדבר סתירה זו? היא ענתה: שאלתי. ומה היא הסבירה לך? –  שכל המלמד את בתו תורה כאלו מלמדה תיפלות!! התוצאה של זה הייתה, שהסבר לא קיבלה הבת, משום שזה "תיפלות", כך שמה שלמדה כי העולם קיים 7 מיליארד שנים – זה ברור !

לאחר מכן שהקב"ה מברך אותה בבנים, הרי אם יזדמן פעם לדבר על גיל העולם לא תאמר האם לבנה ש"מלמדה תיפלות". היא תאמר לו שהעולם קיים 7 מיליארד שנים. ואחר כך יגדל הבן, וכשילמד את פרשת בראשית יאמר כי זה דברי אגדה, ואין לזה קשר עם מציאות העולם !

גם אילו היה זה אפילו חשש בעלמא – גם אז למיחש מיבעי: אבל זה לא חשש – זוהי המציאות !