מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לראשונה ברשת! השתלמות במסלול אישי

השתלמות במסלול התאמה אישי למגוון כלים ונושאים לגיוון וחדשנות בהוראת לימודי הקודש.

פרטים בקרוב.