מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לשנה הבאה בירושלים

תוכנית פסח תשפ"ב

ב"ה
הורים יקרים !

מצורפת תכנית בתי ספר לחג הפסח להנאתכם

הנהלת רשת חינוך חב"ד – אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בארץ הקודש

התוכנית תחל לפעול בט"ז ניסן תשפ"ב
הוראות לדיסק: