רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

מאירים את חג הסוכות לגנים תשע”ח

תוכנית לגנים תשע"ח

ב”ה
הורים יקרים !

מצורפת תוכנית בתי ספר לגנים תשע”ח להנאתכם

הנהלת רשת חינוך חב”ד – אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בארץ הקודש

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק