מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מאירים את חג הסוכות לגנים תשע"ח

תוכנית לגנים תשע"ח

ב"ה
הורים יקרים !

מצורפת תוכנית בתי ספר לגנים תשע"ח להנאתכם

הנהלת רשת חינוך חב"ד – אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בארץ הקודש