רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

מבצע “לרחוק ולקרוב”

סרטון הסבר על המבצע