מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מבצע "לרחוק ולקרוב"

סרטון הסבר על המבצע