מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מורה או גנן?

מדבריו של כ"ק אדמו"ר רבי יוסף יצחק נ"ע שניאורסון מליובאוויטש
לפני המורים והמורות בשיקאגו בביקורו שם – י"א שבט תש"ב

אתם, מורים ומורות, צריכים לזכור תמיד אילו אוצרות נמסרו בידכם.

כל האוצרות החומריים, זהב, אבני חן ויצירות האמנות המפוארות ביותר –

הרי הם כאפס לעומת האוצרות הבלתי-נערכים של מתנת אלקים אשר הורי הילדים מסרו בידכם.

כל ילד יהודי, בלי הבדל של מוצא ורקע, מהווה האוצר הגדול ביותר לא רק אצל הוריו ומשפחתו, כי אם גם אצל כלל ישראל.

הקב"ה, בנבואתו הקדושה לישעיה הנביא (ישעיה ה), מציין את עם ה', בני ישראל, בתואר "כרם".

בני ישראל הם כרם ה'.

מה נפלא ומה נאה הצלצול של השם הזה – כרם ה' – ומה מרשימה התאמת תואר זה לעם ישראל. הרי זה שם מתאים במידה בלתי רגילה לעם ישראל, שם שרק הקב"ה מסוגל לתתו.

בכרם ופרדס ישנם עצי פרי שונים, הנבדלים זה מזה בקומתם, בענפיהם, בעלים שלהם ובפירותיהם.

הפירות שונים זה מזה במראה, בריח, בטעם ואפילו בקליפה. אלה שיש להם ידע בבוטניקה – יודעים כמה יגיעה דרושה בנטיעת פרדס, וכמה תשומת לב יש להקדיש לכל נטע רך שתצליח קליטתו ושיגדל כראוי. יש להקפיד על השקאתו בזמן, וגם להגן עליו ממזיקים ורוחות רעות.

שנים רבות עמל הגנן עד שהוא זוכה לראות את השיח הקטן גדל לאילן חזק ובריא הנותן פירות טובים. או אז, כאשר האילן נותן פריו, מקבל הגנן את מלוא סיפוקו, ביודעו שעבודתו הקשה רבת השנים הוכתרה בתנובה טובה ארוכת ימים.

בני ישראל הם הפרדס האלוקי, ואתם, מורים ומורות, מהווים הגננים שלו.

עליכם לנקות את הגן מאבנים ומלכלוך.

עליכם לעמול קשות לנטיעת שיחי עצי פרי בפרדס האלוקי,

עליכם להשקיע את כל ידיעותיכם, תבונתכם וכוחותיכם בהצלחת קליטת השתילים.

עליכם לקשור יפה ולחזק את השיחים הרכרוכיים כדי שהרוחות הרעות לא יעקמו אותם.

עליכם להעניק את מירב תשומת הלב להגנה עליהם מפני מזיקים ותולעים של כפירה וכיוצא בזה.

עבודתכם, מורים ומורים, דורשת תבונה ויכולת ומדה מסויימת של הקרבה ומסירות נפש. ברם, בשכר זה תזכו לסיפוק רוחני כשתראו, בעזרת ה', ששתיליכם הרכים נעשים לאילנות גדולים ובריאים רבי פארות, הנותנים פירות מובחרים וטעימים ומפארים את פרדס ה'.

בגורל תינוקות של בית רבן חתום גם גורל הוריהם וגורל כלל ישראל – וכל זה נתון בידי המורים והמורות.

עליכם, מורים ומורות, לדעת את גודל האחריות, לגורל כלל ישראל – וכל זה נתון בידי המורים והמורות. החיים והמוות – מבחינה דתית, מוסרית ורוחנית – של כלל ישראל, בידכם.

כאשר המורים והמורות מנהלים חינוך כשר – הרי המוסדות בהם לומדים ומתחנכים הילדים בדרך התורה והמצווה – יקרים וקדושים, ולהיפך. מנהיגי, מורי ומורות החינוך הכשר הם הגאון של עם ישראל. ברוכים תהיו!

ליקוטי שיחות חלק ו עמ' 309 .

אמר הכתוב כי האדם עץ השדה, כרם ה' צבאות בית ישראל. והפירות הם הילדים, כבנים כבנות. ומה גדולה אחריות המנהיגו – הגנן אשר בידו מסר בעל הכרם את כרמו, שלכן אמרו רז"ל שלימוד הילדים נקרא 'מלאכת ד", ומה גדולה זכותו אשר מנהו ד' לנוטר כרמו. ורואין אנו אשר כל הטבה, ואפילו קטנה, בגרעין, גורמת ייפוי ושבח רב באילן הצומח ממנו.