מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מכתב הרבי על אמירת תהילים לאחר התפילה