מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מרחפים בארץ החסד – סוכות

תוכנית סוכות תשע"ט

ב"ה
הורים יקרים !

מצורפת תוכנית סוכות תשע"ט להנאתכם

הנהלת רשת חינוך חב"ד – אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בארץ הקודש