מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מתדלקים ומדליקים בדרך אל הגאולה פסח תשע"ז

תוכנית לבתי הספר פסח תשע"ז

ב"ה
הורים יקרים !

מצורפת תוכנית בתי ספר לחג פסח תשע"ז להנאתכם

הנהלת רשת חינוך חב"ד – אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בארץ הקודש