מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

סוכת הפלא סוכות תשע"ח

תוכנית סוכת הפלא סוכות תשע"ח

ב"ה
הורים יקרים !

מצורפת תוכנית בתי ספר לחג סוכות תשע"ח להנאתכם

הנהלת רשת חינוך חב"ד – אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בארץ הקודש