רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

סוכת הפלא סוכות תשע”ח

תוכנית סוכת הפלא סוכות תשע"ח

ב”ה
הורים יקרים !

מצורפת תוכנית בתי ספר לחג סוכות תשע”ח להנאתכם

הנהלת רשת חינוך חב”ד – אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בארץ הקודש

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק