מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פסח בתי הספר תשע"ו

תוכנית פסח תשע"ו

ב"ה
הורים יקרים !

מצורפת תוכנית בתי ספר לחג פסח תשע"ו להנאתכם

הנהלת רשת חינוך חב"ד – אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בארץ הקודש