רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

פסח לגני ילדים תשע”ז

תוכנית לגני ילדים פסח תשע"ז

ב”ה
הורים יקרים !

מצורפת תוכנית גני ילדים לחג פסח תשע”ז להנאתכם

הנהלת רשת חינוך חב”ד – אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בארץ הקודש

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק