מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

פסח לגני ילדים תשע"ז

תוכנית לגני ילדים פסח תשע"ז

ב"ה
הורים יקרים !

מצורפת תוכנית גני ילדים לחג פסח תשע"ז להנאתכם

הנהלת רשת חינוך חב"ד – אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בארץ הקודש