מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

צועדים בשביל"ם של הלכה- הלכות שבת

מיגוון פעילויות הוראה לשיעורי הלכה חדשניים בגישת שביל"ם

מדידה והערכה - מבחנים והערכה חלופית
מבחנים ותשובונים לפי נושאים, הצעות להערכה חילופית
הכנות לשבת
חומרי לימוד מגוונים בגישת שביל"ם

פרק א' בהלכות שבת- הלכות והליכות חלק ב'
נרות שבת
חומרי לימוד מגוונים בגישת שביל"ם

פרק ב' בהלכות שבת- הלכות והליכות חלק ב'
תפילות השבת
חומרי לימוד מגוונים בגישת שביל"ם

פרקים ג,ד בהלכות שבת- הלכות והליכות חלק ב'
קידוש וסעודות
חומרי לימוד מגוונים בגישת שביל"ם

פרק ה בהלכות שבת- הלכות והליכות חלק ב'
ערבית והבדלה
חומרי לימוד מגוונים בגישת שביל"ם

פרק ו בהלכות שבת- הלכות והליכות חלק ב'
הקדמה לל"ט אבות מלאכה
חומרי לימוד מגוונים בגישת שביל"ם

פרק ז בהלכות שבת- הלכות והליכות חלק ב'
מלאכות חורש וזורע
חומרי לימוד מגוונים בגישת שביל"ם

פרק ח בהלכות שבת- הלכות והליכות חלק ב'
מלאכת קוצר
חומרי לימוד מגוונים בגישת שביל"ם

פרק ט בהלכות שבת- הלכות והליכות חלק ב'
מלאכת דש
חומרי לימוד מגוונים בגישת שביל"ם

פרק י בהלכות שבת- הלכות והליכות חלק ב'
מלאכת בורר
חדר בריחה לכיתות ז-ח

פרק י"א בהלכות שבת- הלכות והליכות חלק ב'
מלאכת טוחן
חומרי לימוד מגוונים בגישת שביל"ם

פרק י"ב בהלכות שבת- הלכות והליכות חלק ב'
מלאכות קושר ומתיר, תופר קורע
חומרי לימוד מגוונים בגישת שביל"ם

פרקים ט"ו, ט"ז בהלכות שבת- הלכות והליכות חלק ב'
מלאכות בונה וסותר
חומרי לימוד מגוונים בגישת שביל"ם

פרק י"ח בהלכות שבת- הלכות והליכות חלק ב'
מלאכות כותב ומוחק
חומרי לימוד מגוונים בגישת שביל"ם

פרק י"ח בהלכות שבת- הלכות והליכות חלק ב'
חומרים יעלו בקרוב
יום שיא- הלכות שבת
חומרים יעלו בקרוב