מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מפגש היערכות פדגוגי להוראת הלכות פורים

איך מלמדים את המגילה באופן שונה וחוויתי?

הסדנא התקיימה בסוף חודש שבט תשפ"א, להלן ההקלטה