מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תהלוכת ל"ג בעומר ילדי מוסדות חב"ד נתניה