מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תוכנית גנים סוכות תש"פ

תוכנית גנים סוכות תש"פ

ב"ה
הורים יקרים !

מצורפת תוכנית לגנים לחג סוכות תש"פ להנאתכם

הנהלת רשת חינוך חב"ד – אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בארץ הקודש