רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

תוכנית גנים סוכות תש”פ

תוכנית גנים סוכות תש"פ

ב”ה
הורים יקרים !

מצורפת תוכנית לגנים לחג סוכות תש”פ להנאתכם

הנהלת רשת חינוך חב”ד – אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בארץ הקודש

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק