מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תקנון האתר

רשת חינוך חב"ד (ע"ר)- אהלי יוסף יצחק בארה"ק מאפשרת נגישות דיגיטלית לחומרי למידה הנמצאים שהופקו ויו"ל על ידה ואף חומרי למידה שנוצרו ע"י מורים/מורות של רשת חינוך חב"ד ופורסמו במסגרת האתר, ובכלל זה מנהלת הרשת מאגר מידע הכולל חומרים לימודיים במגוון רחב של נושאים, המונגשים אל הציבור באופן מקוון. השימוש בחומרים המוצגים הינו לצרכי לימוד בלבד, בכפוף להוראות כל דין לרבות חוק זכות יוצרים תשס"ח – 2007 ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי. באחריות המשתמש לקבל רשות מבעל זכויות היוצרים לעשות שימוש בחומר המוצג הכולל העתקה, הפצה, מסירה לצד שלישי וכיוב'. הנהלת הרשת ועורכי האתר לא ישאו באחריות להתאמת המידע המוצג ובכלל זה לא יקחו אחריות על טעויות ושגגות בחומר המוצג ובאחריות המשתמש בלבד לבחון את התאמת המוצג. הנהלת הרשת לא תשא באחריות כלשהי לכל נזק שיגרם, אם יגרם כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש באתר.