מעלין בקודש
רשת חינוך חבד
 • מהי המשנה? מהי הגמרא? מהן המידות שהתורה נדרשת בהן? כדי להבין היטב את הסוגיה – יש להכיר את היסודות עליהן היא מושתתת. בכל סוגיה תמצאו את היסודות הספציפיים הנוגעים אליה שיסייעו להבנה בהירה של הסוגיה.

  לרשימות יסודות התורה שבעל פה לכיתות ד-ה

  מי היה רבי אלעזר? ומי רבי יצחק?

  בכל סוגיה תמצאו הרחבה ומיקוד לדמויות התנאים והאמוראים המוזכרים בה. "יהא רואה בעל השמועה כאילו עומד כנגדו"

  (ירושלמי שבת א, ב)

  דמויות השנתיות לכיתות ד-ו

  מהו שעבוד? צאת הכוכבים? מעשר שני?

  בתוך סוגיות הגמרא אנו פוגשים מושגים תורניים וכן ידע עולם מתקופת הגמרא. הכרת המושגים חשובה לא רק להבנת הסוגיה הנלמדת, אלא בונה את הידע התורני הכללי הנחוץ ללומד התורה. בכל סוגיה תמצאו את רשימת המושגים המוזכרים בה וביאור קצר ומתומצת על משמעותם.

  רשימות המושגים לכיתות ד-ה
 • ה פירוש 'איכא', 'השתא', 'איידי'?

  אחד האתגרים בלימוד הגמרא היא השפה הארמית. על התלמיד לרכוש עם השנים אוצר ביאורי מילים שיסייעו לו ללמוד גמרא באופן עצמאי. בכל סוגיה תמצאו רשימת מילים המופיעים בסוגיה.

  כללים לזיהוי מילים בארמית – במהלך הסוגיות שולבו כללים לזיהוי עצמאי של מילים בארמית, לצורך הטמעתן אצל התלמידים

  רשימת כללים לזיהוי מילים בארמית

  תכנית ספיראלית לשינון מילים –

  במסגרת תכנית רשת חב"ד בגמרא נבחר מאגר מילים נבחרות מתוך הסוגיות השנתיות לשינון לכיתות ד-ו. המיקוד הוא למילים מצויות ובסיסיות. רשימת המילים עליהם נבחנים במבחנים הארציים הינם מתוך מאגרי מילים אלו.

  רשימת המילים השנתיות לכיתות ד-ה
 • איך מזהים ברייתא? היכן מתחילה השאלה? כמה תירוצים היו בסוגיה?

  אחד האתגרים המשמעותיים בסוגיה הוא המבנה המורכב שלה. פיצוח המבנה נעשה באמצעות 'מילות מפתח' המהווים 'תמרורים' לזיהוי מהלך הגמרא. בכל סוגיה תמצאו את מילות המפתח המרכיבים את הסוגיה, בנוסף ישולבו מספר טיפים לזיהוי מבנה הסוגיה.

  תכנית ספיראלית להכרת מילות מפתח  –

  במסגרת תכנית רשת חב"ד בגמרא נבחר מאגר מילות מפתח מתוך הסוגיות השנתיות לשינון לכיתות ה-ו. מילות המפתח עליהם נבחנים במבחנים הארציים הינם מתוך מאגרים אלו.

  רשימת מילות המפתח לכיתות ה-ו
 • 'דקלום' הסוגיה ללא הבנה אינו נחשב ללימוד תורה.

  פיתוח הבנה וחשיבה לימודית, היא תכלית המטרה של למודי הגמרא בתלמוד התורה.

  כאן תמצאו הערות וכלים שיסייעו לפיתוח הבנה וחשיבה תלמודית.

 • לימוד התורה מקשר את היהודי עם בוראו.

  תכלית הלימוד הוא להשפיע על התלמיד שיהיה 'איש של גמרא'.

  בין שורותיה שולחת לנו הגמרא מסרים ערכיים וחינוכיים. אנו נבחר מסר אחד לפחות מכל סוגיה אותו נטמיע 'בין הדברים' בקרב לב תלמידנו.

  רשימת ערכים לכיתות ד-ו

  מימרא, קושיה, תירוץ ועוד קושיה – אז… מה ההלכה?

  תכלית השקלא וטריא הגמרא הוא לברר ולזקק את ההלכה למעשה.

  שיעורי הגמרא אינם שיעורי הלכה למעשה.

  עם זאת נחוץ ללמדם להכיר את מבנה הפסיקה (במיוחד בכיתות ו-ח) גמרא-פוסקים-הלכה, על ידי שילוב הפסיקה למעשה בסיום כל סוגיה.

  כאן תמצאו את ההלכה למעשה שבכל סוגיה.