מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

יחידת פתיחה

פרק המפקיד

+

מטרות מרכזיות:

1. הכרת נושאי פרק המפקיד

2. הכרת תפקיד המשנה והגמרא.
הבה נערוך היכרות עם פרק המפקיד ועם הנושאים שידוברו בו:

 • מושגים

  • 'מפקיד', 'שומר'
   כמה סוגים של 'שומרים' אנו מכירים? ארבעת השומרים, שומר חינם, שומר שכר, שוכר ושואל (גם הם צריכים לשמור על החפץ).
  • 'פיקדון'
   איזה סוגי פיקדונות יש בימינו? התלמידים יביאו דוגמאות מעצמם. אלו היו בימיהם? בהמה, כלים, מעות, פירות, יין, חבית (על כל אלו נעסוק בפרק זה).
 • חשיבה והבנה

  • פרק המפקיד עוסק בדיני השומרים הרגילים (שומר חינם ושומר שכר), ואילו דיני השוכר והשואל ידוברו בעיקר בפרקים הבאים (השוכר בפרקים ו' ז', השואל בפרק ח').

  • פעילות

   התלמידים יעברו על המשניות שבפרק וימצאו מהם הנושאים המדוברים בהם תחת הכותרת- אלו מקרים יכולים לקרות לפיקדון?

קבצים להעשרה

דף עבודה כולל ביאורי מילים
דף עבודה דינים ומבנה המשנה
PREV