מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

לומדים מהגמרא

סוגיה 1

הקניית הכפל בבהמה וכלים

דף לג עמוד ב
משנה המפקיד-לג,ב – מתקיף

+
מיומנות מרכזית בסוגיה: הבנת דרך הלימוד של 'צריכותא'.
 • שאלת פתיחה

  דני הפקיד אצל יוחאי מכשיר נייד.
  כעבור יומיים המכשיר נגנב.
  לאחר שבוע נמצא הגנב והמשטרה חייבה את הגנב להחזיר את המכשיר הנייד
  וגם לשלם פיצויים לנגנב על עוגמת הנפש שנגרמה לו.
  דיון בכיתה:
  למי מגיעים הפיצויים לדני (בעל המכשיר)
  או ליוחאי (שמביתו הוא נגנב)?
  ומה יהיה הדין אם יוחאי שילם לדני על המכשיר?

 • יסודות התורה שבעל פה

  • לשון המשנה

   המשנה נכתבה בדיוק רב. אין בה כפל לשון לחינם ואם הובאו שני דוגמאות, הגמרא מבררת מה באה המשנה ללמדנו בזה.

  • צריכותא

   כאשר מובאים שני מקורות / דוגמאות, הרי זה מפני שבכל אחד מהם יש חידוש.

 • מושגים

  • מפקיד
   נותן חפץ / בעל חיים לחברו לשמרו שומר חינם – שומר בחינם, השומר הקל ביותר, פטור בכל הנזקים שקרו מלבד אם אירעו בפשיעה.
  • תשלומי כפל
   עונשו של גנב מן התורה הוא להחזיר את החפץ או את שוויו ולהויף עליו שווי זהה. הטעם, כדי שירגיש בעצמו את החיסרון שגרם לזולתו.
  • תשלומי ארבעה וחמשה
   הגונב שור או שה וטבחו או מכרו משלם ארבעה במקום השה, וחמשה בקר במקום השור.
  • שבועה
 • אוצר מילים, קריאה והיגוי

  • באורי מילים
   -

   לֵיהּ – לוֹ

    לְמִתְנֵי – לִכְתֹּב בַּמִּשְׁנָה

    צְרִיכִי – צְרִיכִים

    אִי – אִם

    תַּנָּא, – שָׁנָה

   הֲוָה – הָיָה 

   אָמֵינָא – אוֹמֵר אֲנִי

    נְפִישׁ -הַרְבֵּה

   עַיּוֹלַהּ  – לְהַכְנִיסָהּ

    אַפּוּקָה – לְהוֹצִיאָהּ

    אֵימָא – אוֹמַר

  • כללי ביאורי מילים
   -

   ייהו בסוף מילה = שלהם

 • מבנה

  • משנה

   חלוקה לכאמד"ט.

   התלמידים יחלקו את המשנה לרישא וסיפא באמצעות חלוקתה למקרה-דין.

  • מילות מפתח
   מילת מפתח פירוש משמעות
   צְרִיכִי / צְרִיכָא צריכים / צריך תשובה מבארת, את החידוש שיש בהלכה
   אֵימָא אומר מילת הוה אמינא, לו היה כתוב כך – הייתי אומר שיהיה הדין באופן כזה

    

 • דף הגמרא

  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
 • חשיבה והבנה

  • ניתוח

   התלמידים ידעו איזה צד חידוש גדול יותר יש בכך בהקניית הכפל בבהמה הכפל (למרות שזה סכום גדול), ואיזה צד חידוש יש בהקניית הכפל בכלים (למרות שזה טורח קטן).

 • ערכים

  • עשייה לשם שמים
   עשיית טוב צריכה להיות שלא על מנת לקבל פרס (שכר), אבל בפועל בסופו של דבר צומחת טובה גדולה למקיים המצווה (כמו שרואים בסוגיה שכאשר השומר "שילם ולא רצה לישבע", אם ימצא הגנב הוא יקבל את הכפל).

קבצים להעשרה

טקסט הגמרא ותרגום מילולי
דף עבודה כולל ביאורי מילים
PREV