מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

לומדים מהגמרא

לומדים מהספר

סוגיה 10

איך מעריכים את נזקי הבהמה?

דף נח עמוד ב
"כיצד משלמת מה שהזיקה . . ש"מ תרתי"

+
המידה כמות ביצים
לוג 6 כמות לוגים
קב 24 4 כמות קבים
סאה 144 24 6 כמות סאין
איפה (3 סאים) 432 72 18 3 כמות איפות
כור (30 סאים)  4320 720 180 30 10
 • שאלת פתיחה

  דיון בכיתה: מטרת הדיון לעורר את התלמידים שיש מספר אפשרויות להעריך את הנזק: א. כמו שהפרחים בפני עצמם (5 ₪ לפרח = 100 ש"ח) ב. ביחס לכמות בינונית (4 ₪ לפרח = 80 ₪) ג. ביחס לכמות ענקית (2-3 ₪ לפרח = 40-60 ₪). מצד אחד נקל מעליו ומצד שני נחמיר איתו.

 • יסודות התורה שבעל פה

  • דיוק מהפסוקים.

   הלכות התורה שבעל־פה (כמו אופן הערכת הנזק) נלמדים מפסוקי התורה שבכתב. לכן, כאשר ישנהּ הלכה חדשה במשנה, הגמרא מחפשת את המקור בתורה שבכתב. בנוסף, אם לומדים משהו אחר מהפסוק לא ניתן להוציא הלכה זו.תורה שבכתב לשון מדויקת – בלשון התורה גם במילה (אחר במקום חבירו) גם באות (בשדה במקום שדה), וגם במיקום המילה (גבי וביער או גבי תשלומין) (כל זה בסוגייתנו).

  • גמרא – מקור

   "מנא הני מילי" – כל הלכה במשנה צריכה מקור בתורה (או בסברה) הגמרא מבררת את מקור ההלכה.

 • מושגים

  • נזיקין
   שן – נזק שהבהמה עושה להנאתה, כמו אכילת פירות. ברשות הרבים – הבהמה פטורה.
  • שומא
   הערכת שווי חפץ או קרקע וכן הערכת נזק
  • מידות נפח: קב, סאה וכור.
   (שאר השיעורים מוזכרים כאן רק בדרך אגב (לכן אין להעריך בהם יתר על המידה)
  • מטרה:
   חישוב עצמי של מידות הנפח שבגמרא באמצעות הסימן 'כאסקלב יגודו'.
 • אוצר מילים, קריאה והיגוי

  • -
   ארמית עברית
   אֵימָא אֱמֹר
   אֲתָא בָּא
   הַאי זֶה
   הָכִי כָּךְ
   לְאַפּוֹקֵי לְהוֹצִיא
   מִילֵּי דְּבָרִים
   מְנָא מִנְיָן
   מִנָּלַן מִנַּיִן לָנוּ
   נָמֵי גַּם
   רַחֲמָנָא הַתּוֹרָה
   תַּרְתֵּי שְׁנַיִם
  • ראשי תיבות:
   -

   א"כ, א"נ, ל"ל, מנה"מ, רה"ר

  • פיסוק
   -

   קטע א' – התלמידים יפַסקו את השאלות והתשובות לאחר הלימוד. (מילים מנחות – לשון שאלה: מנה"מ, ואימא. לשונות תשובה בסוגייתנו: אמר, א"כ). קטע ב' וג' – התלמידים יחלקו בין לשון הברייתא ולשון הגמרא.

 • מבנה

  • מילת מפתח תרגום משמעות
   אי נמי אם גם אפשרות נוספת
   ואימא ואומר ניסיון תשובה שבדרך כלל נדחה 
   מנא הני מילי מניין אלו הדברים שאלת בירור המקור
   שמע מינה שמע (הבן) ממנה ניסיון הוכחה / ההוכחה התקבלה
 • דף הגמרא

  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
 • חשיבה והבנה

  • פרשנות

   התלמידים יֵדעו מאיזה דיוק נלמד ש"שמין ע"ג שדה אחר" (יבינו את הדיוק "בשדה", בתוך השדה. כלומר, רק חלקו ולא כולו, ולא "שדה"( ומאיזה דיוק ששן ברה"ר פטורה.

  • קשיי תלמיד בסוגיה זו:

   א) הבנת ההבדלים בין אופן השומא בשישים. במיוחד לפי שיטת רש"י שיש כאן שתי שומות: האחת שווי של בית סאה בתוך ששים סאין. השנייה שווי של הערוגה (קב או קבים) ביחס לבית סאה. ב) הבנת המשמעות, האם זה לטובת המזיק או לטובת הניזק.  

  • המלצה:

   המורה יקדים שני עקרונות המשפיעים על המחיר: א) גודל השדה. שדה גדולה יותר – מחיר התבואה שלה זול יותר (כמו לדוגמה, מי שקונה כמות גדולה של סחורה – ספרים, ציוד בית ספר – מקבל הנחה). לכך יש לסייג קניה של שטח ענק (כמו ששים כור), שכיון שהוא פונה רק לעשירים גדולים הם מוכנים לשלם עליו סכום גדול (זה חשוב ביחס לקטע הבא ("לא בית כור מפני שפוגם מזיק"). ב) גודל הנזק: 'קרחת' של מעט תבואה אינה ניכרת ומחירה זול יותר. קרחת גדולה – ניכרת יותר ומחירה יקר. לאור זאת יבינו התלמידים למה רש"י מצריך לעשות שתי הערכות בשישים סאים: כי אם נעריך את הערוגה עצמה ביחס לשישים סאים, אין לה ערך בכלל והניזק ייפגע. לכן מעריכים סאה בששים סאים, ואת הערוגה בסאה.

  • קשיי תלמיד:

   בקטע האחרון (רב פפא) המגמה הפוכה ממה שראינו קודם. כאן, ככל שהשדה קטנה יותר הנזק גם קטן (בניגוד לנ"ל שהגודל מוזיל במחיר). וההסבר: לפי רב פפא מדובר כאן בגדלי שדה חריגים, ענקית או קטנטנה. וכנ"ל (בהסתייגות בהערה למשימה 14) שבכמות ענקית המחיר עולה, כי היא מיועדת רק לעשירים גדולים שיכולים לשלם ביוקר, וכך בשדה קטנטנה המחיר יורד כי אין לה קונים.

 • ערכים

  • התחשבות
   התורה מתחשבת במזיק ובניזק, שהמזיק לא יֵצא מורווח מדי וגם לא מופסד מדי. אפילו שהוא הזיק והוא אשם, עדיין התורה מתחשבת בו שלא ייפגם יותר מדי אך גם לא יושבח. מכאן ניתן ללמוד שגם אם נמצא מישהו אשם באיזה דבר, עדיין יש להתחשב ברגשותיו. אמנם עליו להיענש, אך גם זה צריך להיעשות במידה ולא באופן שישבור אותו.
PREV