מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

לומדים מהגמרא

סוגיה 2

קשר ומספר הפריטים – האם נחשבים לסימנים?

דף דף כג עמוד ב
"מחרוזות של דגים וחתיכות של בשר . . שמע מינה"

+
מיומנות מרכזית בסוגיה: הכרת כללים בארמית, זיהוי ופיסוק שאלות ותשובות בגמרא.
 • שאלת פתיחה

  האם לדעתכם מוטי נדרש להכריז על הקלפים? נמקו!

 • יסודות התורה שבעל פה

  • אמורא = מפרש

   אמורא פירושו מתורגמן. אין סמכותו כתנא והוא אינו יכול לחלוק על תנא אלא רק לפרשו. כמו שרואים בסוגייתנו שהגמרא מפרשת את המשנה.

  • גמרא: בירור מקרי המשנה

   הגמרא מבררת את המקרה המדויק בו עסקה המשנה. לעתים מעמידה הגמרא את המשנה במקרה מסוים בלבד, זהו הנקרא 'אוקימתא' – הַעֲמָדָה. ("מחרוזות של דגים בקטרא דציידא ובשווין").

  • גמרא: בירורי הלכה

   כחלק מבירורי ההלכה מביאה הגמרא איבעיות – (שאלות), שהן ספיקות בנושאים חדשים או בפירושי ההלכות. האיבעיות ששאלו תלמידים את רבותיהם או שאלו בישיבה. לכל איבעיא יש שני צדדים (האם אנו אומרים כך, או דילמא, אחרת).
   פשיטתם – אופן פשיטת הבעיא, היא ממשניות, ברייתות או מעשה רב (כמו בסוגייתנו: "תניתוה").

  • מידות שהתורה נדרשת בהן

   מלבד הלימוד הפשוט מכל מילה, חז"ל קיבלו במסורת את המידות (הכללים) על ידם דורשים את דברי התורה הקדושה ולומדים מהם דינים נוספים. מהיסודיים שבהם: 'בנין אב' – כאשר התורה מגלה דין במקרה אחד נוכל ללמוד ממנו (הוא 'בונה' 'אב', ממנו נלמד על דברים הדומים לו – 'תולדות'), על כל מקרים הדומים לו. גם דיני המשנה לומדים באופן כזה (כמו שבמשקל – כך גם במידה ומניין הדומים לו)

 • מושגים

  • 'אבֵדה מדעת'
   הנחת חפץ במקום שאינו משתמר, היא איבוד מדעת ודומה להפקר. המוצא חפץ כזה אינו חייב להכריז.
  • חביות יין
   עונת הבציר היא בקיץ, אז מכניסים את היין לחביות מחרס ומאחסנים במחסנים ('אוצרות' בלשון הגמרא). היין היה עובר תהליך של תסיסה. בחודשים שבט וניסן היו מוציאים את החביות מהמחסנים, פותחים את המכסה ('מגופה'), טועמים שהיין טוב, ואחר כך מורחים טיט 'רשימה' מסביב, כדי להדק שלא יתקלקל
 • אוצר מילים, קריאה והיגוי

  • ביאורי מילים מרכזיות בסוגיה
   -

   אַמַּאי – לָמָּה
   לֶהֱוֵי – שֶׁיִּהְיֶה
   קִטְרָא – קֶשֶׁר
   צַיָּדָא – צַיָּדִים
   כֻּלֵּי – כָּל
   עָלְמָא – עוֹלָם
   הָכִי – כָּךְ
   מְקַטְּרֵי – קוֹשְׁרִים
   מִנְיָנָא – מִנְיָן, מִסְפָּר
   הָוֵי – נֶחְשָׁב
   בָּעוּ – שָׁאֲלוּ ,בִּקְּשׁוּ
   מִנֵּהּ – מִמֶּנּוּ
   תְּנֵיתוּהָ – שָׁנִינוּ זֹאת בְּבָרַיְתָא
   נָמֵי – גַּם

   *קשיי לומד המילה "בָּעוּ" פירושה שאלו (ולא 'באו').

  • כללי ביאורי מילים
   -

   1. א' בסוף מילה נמחקת
   2. ד' בתחילת מילה ש/של

  • פיסוק
   -

   מומלץ לתת לתלמידים להבדיל ולפסק בין מילות הברייתא לבין הגמרא. (על בסיס השפה – משנה בלשון הקודש, גמרא בארמית).

 • מבנה

  •  

   מילת המפתח פירוש הגדרה
   אַמַּאי מדוע  שאלת בירור
   בָּעוּ שאלו שאלת בירור
   תַּנְיָא שנויה פתיחה לברייתא

    

  • הקשר:

   קשיי לומד: "אמאי, להוי קשר סימן". התלמיד יכול לפרש: "מדוע שיהיה הקשר סימן?" במקום: מדוע "הרי אלו שלו", שיהיה הקשר סימן?! יש להדגיש שהשאלה "מדוע" מתייחסת לדין (מדוע הדין הוא "הרי אלו שלו") ולא למקרה (מדוע הקשר הוא סימן)!
   המלצה: המורה יתרגם את המילה "אמאי" עם הסבר = "מדוע 'הרי אלו שלו'".

 • דף הגמרא

  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
 • חשיבה והבנה

  • ניתוח

   פני לימוד הסוגיה, התלמידים ינתחו האם באמת אין סימנים במחרוזות וחתיכות?

  • הסבר

   התלמידים יבינו מה הדמיון וההשוואה בין משקל למידה ומשקל (כולם סימנים 'מספריים').

  • היסק להלכה

   התלמידים יסיקו לגבי – קשר / מנין / – מה נחשב לסימן ומה לא?

 • ערכים

  • תורת חיים –
   התורה היא המדריכה שלנו בחיים. כל הנהגה שלנו צריכה להיות מבוססת על מה שכתוב בספרים הקדושים ולפי הוראות רבותינו נשיאינו (כפי שכל הלכה בגמרא בנויה על מקור קדום יותר בתורה ("תניתוה")). וכאשר יש ספק פונים לעשות שאלת רב ("בעו מיניה").

קבצים להעשרה

מצגת מלווה לחוברת הרשת כולל תשובות
הכין: הרב שימי ברוידא
תרגום מילולי לסוגיה בניגון - לשון הקודש
מאת הרב ש. ליפסקר
PREV