מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

לומדים מהגמרא

סוגיה 3

שומרים המרוויחים את הכפל

דף לד עמוד א
אמר רב פפא . . גבי הדדי תניין

+
מיומנות מרכזית בסוגיה: הכרת לשונות שונים. השוואה וחילוק בין שני מושגי תוכן (שואל לעומת שומר) ונפקותא דינית. דיוק לשון מהמשנה לצורך הוכחה.

הקדמה לסוגיה: גם בסוגייתנו, השומרים שהמפקיד יקנה להם את הכפל הם אלו שומרים שיכלו לא לשלם, כי יש להם 'טענה'. הבה נראה, איזו טענה יש לשומר חינם? (נגנבה, זו טענה רגילה ומצויה) איזו טענה יש לשומר שכר? (שבורה ומתה, ) ומה עם השואל גם יש לו טענה? (מתה מחמת מלאכה? לא מצוי).

 • שאלת פתיחה

  בתלמוד תורה במרכז נערכו שיפוצים וחלק משטח המשחקים גודר ועליו נתלו שלטים "הכניסה אסורה".
  המנהל ראה מספר ילדים המסתובבים במקום ללא רשות.
  התלמידים נמלטו ורק את אחד מהם הוא ראה, את יוסי.
  נכנס המנהל לכיתה והזהיר שהילדים שהסתובבו במקום ילמדו 2 משניות בעל פה.
  למחרת ניגשו יוסי, בני וזלמי למנהל ואמרו שהספיקו ללמוד רק משנה אחת,
  דיון בכיתה:
  למי לדעתכם המנהל ויתר ולמי לא?
  (לבני וזלמי הוא ויתר, כי הם יכלו בכלל לומר שלא היו שם, ואילו יוסי אין לו טענה, כי המנהל ראה אותו).

 • יסודות התורה שבעל פה

  • דיוק לשון המשנה

   כאשר משנה (או ברייתא מוסמכת) משנה מלשונה זה בא ללמדנו משהו להלכה (כמו שהגמרא מדייקת מכך שגבי שוכר כתוב "ואמר" וגבי שואל כתוב "וקידם", משמע שדינם שונה והושאל צריך לשלם בפועל).

  • ברייתא

   משנה חיצונית שלא הוכנסה לששה סדרי המשנה, אין לה את התוקף והוודאות שהיא אכן מבוררת. ברייתא מוסמכת – רבי חייא תלמיד רבי, ותלמידו רבי אושעיא – ביררו את הברייתות ושנו אותם כ'תוספתא' על המשנה להרחיב דבריה. הברייתות ששנו הם ותלמידיהם נחשבות למוסמכות ומדוייקות בלשונן.

  • 'תנא' אמוראי

   התנאים האמוראיים שהי ושונים את המשניות והבריתות.

  • דבי רבי

   … ישיבתו של רבי פלוני –ישיבות שהתקיימו גם לאחר פטירתם.

    

  • כללי פסיקה

   כאשר הגמרא מביאה סיוע מברייתא, הרי זה מראה בדרך כלל שהלכה כמותו.

 • דמויות

  • אביי
   אחיינו ותלמידו של רבה בר נחמני וחברו ובר הפלוגתא של רבא. התייתם מאביו ואמו וגדל אצל דודו רבה (שמו היה "נחמני" והוא כונה "אביי", מלשון אבי', כי שמו היה כשם אביו של רבה). היה גם תלמידו של רב יוסף. כיהן כראש ישיבת פומבדיתא לפני רבא.
  • רב פפא
   אמורא בדור החמישי. תלמיד רבא. ראש ישיבת נרש. נודע בשיטת התיווך שלו בין דעות שונות במטרה לחברם יחד.
  • רב זביד
   אמורא בדור החמישי, מתלמידי רבא. היה בקיא במשניות וברייתות.
  • רבי חייא
   דור המעבר בין התנאים לאמוראים. נולד מבבל עלה לארץ ישראל והיה לתלמידו המובהק של רבי יהודה הנשיא. ערך את התוספתא.
  • רבי אושעיא
   תלמידו של רבי חיא וממשיך דרכו בבירור נוסח הברייתות. הברייתות ששנה הוא ורבי חיא – נחשבות למוסמכות. מרבותיו של רבי יוחנן
 • מושגים

  • ארבעת השומרים ודיניהם
   התלמידים יכירו את המושגים שומר חינם, שומר שכר, שוכר ושואל, ואת דיניהם.
  • עזרים
   רש"י ד"ה נקנה לו הכפל. מומלץ לתת להם למלא באופן עצמאי את טבלת השומרים
 • אוצר מילים, קריאה והיגוי

  • ביאורי מילים מרכזיות
   -

   לִישָּׁנָא – לָשׁוֹן

   אַלִּימָא – חָזָק

   אִי – אִם

    בָּעֵי – רוֹצֶה

    נַפְשֵׁיהּ – נַפְשׁוֹ, עַצְמוֹ

   שְׁכִיחַ – מָצוּי

   הָכִי – כָּךְ

   קַמָּא -רִאשׁוֹן

    בָּתְרָא – אַחֲרוֹן

   תְּיוּבְתָּא – קֻשְׁיָה

    קָתָנֵי – כָּתוּב בַּמִּשְׁנָה

   נָמֵי – גַּם

   הָתָם – שָׁם

   הָכָא – כָּאן

   אוֹקֵימְנָא – הֶעֱמַדְנוּ

    הֲדָדִי – יַחַד

    בֵּי -בֵּית

    ש"מ – שְׁמַע מִנָּה -לְמַד מִמֶּנָּה

 • מבנה

  • "אמר לך" – תשובה בשמו, כשהמוקשה אינו לפנינו.

  • מילות מפתח

    

   מילת מפתח פירוש משמעות
   אִיכָּא דְאָמְרִי יש שאומרים נוסח אחר בסוגיה
   אָמַר לָךְ אילו היה כאן היה אומר לך מתרצים קושיה שנשאלה על חכם שלא בפניו 
   מַאי טַעְמָא מה הטעם שאלת בירור הטעם
   תַּנְיָא כְּוָתֵהּ שנויה כמותו סיוע מברייתא

    

  • תבניות לשון

   ללישנא קמא . . ללישנא בתרא

   התם . . הכא

   מי = מילת שאלה = האם. "מי אלימא" (בא להשוות) "מי דמי" (בא לחלק)

 • דף הגמרא

  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
 • חשיבה והבנה

  • ניתוח

   התלמידים יאמרו מה יכול כל אחד לטעון כדי לפטור את עצמו, ומי אינו יכול לפטור את עצמו אלא בדוחק.

  • הסבר

   התלמידים יבינו את ההבדלים בין השואל לשומרים: 1. מבחינת יכולת הטענה שלו (לא שכיח), רב פפא. 2. מבחינת הרצון של בעה"ב להקנות לו (הואיל וכל הנאה שלו וכו').

  • השוואה

   התלמידים ישוו בין 2 הלשונות של רב פפא,והאם הם מסתדרים כדעת רב זביד (ראה דף מצורף).

  • סיכום וניסוח

   התלמידים יסכמו את הדעות, הדינים והטעמים (ראה בעזרים)

 • ערכים

  • מחויבות
   ככל שאדם נהנה יותר – הוא מחויב לתת יותר חזרה, לא להסתפק רק במילים (ולכן שומר קונה כפל בדיבור ואילו שואל לדעת רב זביד –רק שישלם). עלינו להכיר טובה אנו צריכים לתת להורינו, לרבי, לקב"ה שדואגים לנו ללא תמורה, ולהודות להם לא רק בדיבורים אלא גם במעשים.

קבצים להעשרה

טקסט הגמרא ותרגום מילולי
PREV