מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

לומדים מהספר

סוגיה 4

חיה שהשתחררה בדרך לא צפויה (חתרה)

+
מיומנות מרכזית בסוגיה: סוגי פרשנות בדברי האמוראים הראשונים (חשיבה).
 • שאלת פתיחה

  פתיחה (צילום קומיקס הדילמה)
  דיון בכיתה: א. להבין את המקרה איך הבהמה יצאה? (חפרה) ב. למה היא יצאה? (כי היה לה חם). ג. להבין את הדילמה: מצד אחד הוא שׂם אותה במקום מגודר ולא יכול היה לדעת שהיא תחפור, לכן צריך להיות פטור. מצד שני לא היה לה היכן להסתתר מהשמש, ולכן צריך להיות חייב.

 • יסודות התורה שבעל פה

  • פירוש דברי האמוראים הראשונים.

   הגמרא כוללת שקלא וטריא בהבנת דברי האמוראים הראשונים ופירושיהם. מה בדיוק נאמר, והאם באה לרבות או למעט. לעתים חלה אי הבנה או אי דיוק בהעברת דבריהם, אותה מגלים אותה כשאין הגיון או יש קושיה על הדברים, ולפי הסברא הגמרא מפרשת מחדש את כוונתם (כמו דברי רבה "והוא שחתרה" בסוגייתנו שמתייחסים על הסיפא ולא על הרישא). בדרך כלל הכוונה שהייתה גם גרסה אחרת, ולפי הקושיות מגלים שהגרסה האחרת היא הנכונה.

  • דוקא / אפילו קאמר

   כאשר חכם מעמיד את ההלכה במקרה מסוים ("אוקימתא") לעתים הוא בא לצמצם שההלכה מדברת רק במקרה זה ולא אחר – זה נקרא "דווקא קאמר", ולעתים הוא בא להרחיב ולומר שההלכה היא אפילו במקרה זה. זה ההבדל בין ההוה אמינא שדברי רב נאמרו על "נפרצה בלילה" והכוונה הייתה והוא שחתרה, רק אז פטור. לעומת זאת למסקנה דבריו נאמרו לגבי "הניחה בחמה" והחידוש הוא שאפילו חתרה גם חייב.

 • דמויות

  • רבה
   ראש ישיבת פומבדיתא בדור השלישי וחברו ובר הפלוגתא של רב יוסף. נקרא "עוקר הרים וטחנן זה בזה בסברה" על שם עוצם חכמתו וחריפותו. היה בקיא גם בסדרים זרעים וטהרות (שאמוראים אחרים לא היו כה בקיאים בהם).
 • מושגים

  • תחילתו בפשיעה וסופו באונס
   שומר שפשע בשמירה, אך לבסוף הפיקדון הוזק או נגנב באונס. הדוגמה לכך(בבא מציעא מב,א.): אדם שהניח את כסף הפיקדון בצריף העשוי מערבות ('אורבנא'), שלעניין שרֵפה זוהי פשיעה אך לעניין גניבה זוהי שמירה טובה, ובכל זאת הכסף נגנב. יש מחלוקת האם חייב או פטור.
 • אוצר מילים, קריאה והיגוי

  • -
   ארמית עברית
   אִיכָּא יֵשׁ
   אִילֵּימָא אִם נֹאמַר
   אִית יֵשׁ
   אִתְּמַר נֶאֱמַר
   אַמַּאי מַדּוּעַ
   דָּמֵי דּוֹמֶה
   הֲוָה הָיָה
   הֵיכָא הֵיכָן
   הֵיכִי אֵיךְ
   הָנִּיחָא זֶה נוֹחַ
   טַעְמָא טַעַם
   לֵיהּ לוֹ
   לְמֵימַר לוֹמַר
   לָן לָנוּ
   מַאי מָה
   מַאן מִי
   נָמֵי גַּם
   נָפְקָא יוֹצֵאת
   סֵיפָא סוֹף
   תֵּימָא תֹּאמַר

    

  • -

   שרש: אילימא, למימר, איתמר, תימא – כולם משורש המילה א.מ.ר.

 • מבנה

  • מילות מפתח
   מילת מפתח תרגום משמעות
   אילימא  אם נאמר ניסיון תשובה / הסבר שנדחה
   היכי דמי איך מדובר? שאלת בירור המקרה
   הניחא זה נוח פתיחה לקושיה שהיא רק לפי צד / דעה אחת

    

 • חשיבה והבנה

  • השוואה

   התלמידים יֵדעו את ההבדל בין ההווה אמינא למסקנה: האם זה דווקא בחתרה (הו"א) או אפילו בחתרה (מסקנה) ועל איזו פיסקה במשנה נאמרה ההלכה.

 • ערכים

  • דיוק בדברי תורה
   כאשר שומעים שיעור 'בערך', עלולים לטעות בהבנת כל העניין! (כמו בסוגייתנו "נפרצה בלילה", שבתחילה הבינה הגמרא כי דברי רבה מכוונים לרישא וזה לא היה מובן כלל).
PREV