מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

לומדים מהגמרא

סוגיה 4

הקניית הכפל לשומר – הספקות

דף לד עמוד א
למטה - "פשיטא . . .לד, ב – תיקו"

+
מיומנות מרכזית בסוגיה: זיהוי האיבעיא וצדדיה
 • שאלת פתיחה

  שאלה: מי מוכן להתנדב כסף עבור עוגיות לחברת תהלים? יוסי: אני מוכן.

  למחרת: יוסי תביא את הכסף! יוסי אמ.. בעצם אני מתחרט.

  דיון בכיתה: 

  1. למה יוסי שינה את דעתו. הביעו  את דעתכם! (התלמידים יביעו מספר אפשרויות, חשוב שיעלו 2 אפשרויות כלליות, הוא התחר כי איננו רוצה לשלם, או שהוא התחרט כי לא היה לו באותו יום כסף ולא הסתדר לו לשלם באותו יום)
  2. לפי זה, האם לדעתכם יוסי באמת התחרט או לא? (תלוי ב3 האפשרויות – הוא הוא חוזר בו או שהוא רק דוחה את חברו

  בסוגיה שלנו יהיו מספר שאלות דומות מקרה בו אדם התחייב לשלם את הכפל ולאחר מכן חזר בו. והשאלה היא האם הוא באמת התחרט ואז אינו זכאי בכפל או רק אמר שהתחרט ואז זכאי בכפל.

 • יסודות התורה שבעל פה

  • מן הקל לכבד

   דרך הלימוד הוא מן הברור אל המוקשה: קודם כל מוודאים מה "פשיטא" (בניחותא), כלומר, מה הדינים הידועים לנו, ולאחר מכן מבררים את הדין במקרים שאינם ידועים לנו "אלא… מאי?

 • מושגים

  • נכסי מלוג
   נכסים – כמו קרקעות - שהאשה הכניסה לבעלה, והיא מקבלת חזרה במקרה של גירושין ללא אחריות הבעל. אם השביח הנכס הרוויחה ואם ניזוק הפסידה. 'מלוג' מלשון מלוג את ראשו, שהבעל יכול לחתוך (למלוג) את הרווחים ולקחת אותם. (בניגוד לנכסים אחרים שנקראים נכסי צאן ברזל שהבעל מקבל אחריות על הקרן שלא יפסד)
 • אוצר מילים, קריאה והיגוי

  • -
   ארמית עברית
   אֲנַן אָנוּ
   בְּהוּ בָּהֶם
   דִּידַן שֶׁלָּנוּ
   דִּלְמָא אוּלַי
   הֲדַר חָזַר
   מִלְּתֵיהּ מִלָּתוֹ  / דִּבּוּרוֹ
   עֲבַד עָשָׂה
   קָאֵי עוֹמֵד
   שְׁנָא שׁוֹנֶה

    

   כלל: הקידומת "קא" אין לה משמעות (הופכת את המילה ללשון הווה): קאמר (=אומר), קהדר (=חוזר), קא מדחה (=דוחה))

    

   השוואה וחילוק בין רבים ליחיד (בין איבעיא 1 ל2) ובין מדבר לנוכח (בין איבעיא 3 ל4)

 • מבנה

   1. התלמידים יפסקו את האיבעיות לבד (הסמנים: המקרה מופיע בלשון הקודש ולאחריו המילה "מאי") 
   2. זיהוי מבנה הברייתא – 
    1. התלמידים יפסקו את האיבעיות לבד (הסמנים: המקרה מופיע בלשון הקודש ולאחריו המילה "מאי") 

    הפעלה: התלמידים יגלו לבד כמה איבעיות יש בסוגיה. 

    1. ב2 האיבעיות הראשונות יזהו גם את 2 צדדי הספק לפי מילות המפתח "מי אמרינן . . או דלמא" (הצגת צד א' וצד ב' באיבעיא).

    מילות מפתח:

    מילת מפתח תרגום משמעות
    פשיטא (. . אלא) פשוטה בדרך כלל באה כשאלה. בסוגייתנו באה בניחותא כהקדמה לשאלה (במקרה זה – אכן פשוטה ההלכה – אך במקרה אחר יש שאלה
    תיקו תעמוד הבעיה נותרה בעינה ולא נפשטה
 • דף הגמרא

  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
 • חשיבה והבנה

  • הסבר:

   התלמידים יבינו את ההגיון שבשני צדדי האיבעיות

  • השוואה:

   התלמידים יחברו בין האיבעיות שיש ביניהן דמיון. וימצאו את הצד השווה שבהן (ראה בעזרים)

    

   התלמידים יחלקו את האיבעיות לשתי קבוצות מרכזיות. (רמז: חזרה / חלקיות. כלומר החלק הראשון מדבר על ספקות שמא השומר או בעה"ב חזרו בהם, בחלק השני הספקות הן אם השומר שילם כנדרש לקניית הכפל)

  • העמקה:

   "אם תמצא לומר" התלמידים יבינו שחלק מהאיבעיות הינן כעין את"ל בהמשך לבעיה שקדמה לה (לדוגמה: כאשר הוא חזר מובן יותר שהוא רק רוצה לדחות, אבל כשבניו אומרים אין אנו משלמין סברה יותר לומר שאכן אין בכוונתם לשלם) (עיין ברש"י).

 • ערכים

  • "פשיטא . . אלא"
   לפני ששואלים, צריכים קודם לחשוב מה כן ברור ואנחנו יכולים לענות עליו לבד, ולא להקשות על כל דבר.
PREV