מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

לומדים מהגמרא

סוגיה 6

שוכר שהשאיל הפרה ומתה כדרכה

דף לה עמוד א
מתני' . . ומיהדר ליה למרה

+
 • דמויות

  • רבי יוסי
   בר חלפתא, תנא מדור הרביעי, מתלמידי רבי עקיבא, היה גר בציפורי. הלכה כמותו בדרך כלל לפי שנימוקו עמו.
  • רבי זירא
   אמורא בדור השלישי. תלמיד רב יהודה בבבל ולאחר מכן עלה לארץ ישראל ולמד תורה אצל רבי יוחנן ותלמידיו
  • מר בר רב אשי
   דור שביעי לאמוראי בבל. בנו של רב אשי, עורך הגמרא, ממשיך דרכו בעריכת התלמוד וממלא מקומו בראשות ישיבת סורא (בסוף ימיו). היה חותם בשם 'טביומי'.
  • אביי
   ראה סוגיה קודמת
  • רבינא
   ראה סוגיה קודמת
 • מושגים

  • שבועת הפיקדון
   התובע מחברו את הפיקדון או השכירות שנתן לו וחברו מכחיש שחייב לו עליו להשבע על כך. אם בדיעבד נודע שנשבע לשקר חייב הנתבע לשלם את הממון ולהוסיף על כך "חומש" (=חמישית), וכן עליו להביא קרבן אשם גזילות.
  • משכיר
   נותן לחברו רשות להשתמש בחפצו או ברכושו תמורת שכר
  • שוכר
   משתמש בחפץ או ברכוש חברו תמורת שכר
  • שואל
   משתמש בחפץ או ברכוש חברו ברשותו אך ללא נתינת שכר
  • מתה כדרכה
   בהמה שמתה כדרכה ברשות השואל או השוכר – השוכר פטור והשואל חייב
 • אוצר מילים, קריאה והיגוי

  • -
   ארמית עברית
   אַגְרָהּ שְׂכָרָהּ
   אִיתָא יֶשְׁנָהּ
   א"ל אָמַר לוֹ
   אֲנָא אֲנִי
   אַנְתְּ אַתָּה
   אַפְּקָא הוֹצִיאָהּ
   בַּהֲדֵי עִם
   דִּינָא דִּין
   דָמֵי דָּמֵי
   הַאי זֶה
   הֵיכִי  אֵיךְ 
   הָכִי כָּךְ
   חֲדָא אַחַת
   יוֹמֵי יָמִים
   לֵהּ לוֹ
   מַאי מָה
   מִי הַאִם
   מִנֵּהּ מִמֶּנּוּ
   מִכְּדֵי מִכֵּיוָן
   מִשְׁתַּעֵינָא אֲדַבֵּר
   נֵימָא נֹאמַר
   עַיְּלָהּ הִכְנִיסָהּ
   קָא קָנֵי קוֹנֶה

    

   כללי מילים: מילה מבלבלת אכל = א = על כל (ולא מלשון אכילה)  בעינא = בעין (מלשון מראה) לפעמים בעינא (ציירה אחרי העי"ן) הפירוש = בעי אנא, רוצה אני).

   שום = שם

 • מבנה

  • פיסוק לפי א"ל וא"ר.

    

   חלוקת הסוגיה לחלקים מרכזיים: 

   1. דו-שיח בין רב אידי בר אבין לאביי בדבר הצורך בשבועה.

   2.דברי רבי זירא. 

   1. דו שיח בין רבינא, רב אחא ומר בר רב אשי – שחלקו או הסכימו לרבי זירא.
 • דף הגמרא

  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
PREV