מעלין בקודש
---
רשת חינוך חבד

לומדים מהגמרא

סוגיה 9

מציאה במקום ציבורי (סיפורי בבל)

דף כד עמוד ב
"ההוא גברא . . מתניתין"

+
מיומנות מרכזית בסוגיה: ביאורי מילים, פיסוק עצמאי של שאלות ותשובות.
 • שאלת פתיחה

 • יסודות התורה שבעל פה

  • העברת התורה מרב לתלמיד.

   התורה שעל פה הועברה מפה רב לתלמיד, כאשר התלמיד היה משמש את הרב ומקבל ממנו הדרכה ברורה כך הועברה התורה שבעל פה בצורה מדוייקת ביותר (כמו בסוגיינו שרב יהודה היה נושא כליו של שמואל ושואל אותו שאלות וכן רבא לרב נחמן)

 • דמויות

  • אבוה דשמואל
   מגדולי חכמי בבל בדור המעבר בין התנאים לאמוראים.
  • רב
   אמורא בדור הראשון. גְדול חכמי בבל. מתלמידי רבי יהודה הנשיא. אחיינו של רבי חייא.
  • שמואל
   אמורא בדור הראשון בבבל. דיין וחכם גדול בדיני ממונות. בקיא גם בחכמת התכונה והרפואה
  • רב יהודה (אמורא)
   תלמיד רב ושמואל. קיבל מהם הרבה הלכות ופירושי המשנה. מייסד ישיבת פומבדיתא שנודעה בחריפותה.
  • רב נחמן –
   דיין וראש ישיבת נהרדעא לאחר פטירת שמואל. למרות צעירותו נודע לאחד מחכמי הדור השני במקביל לרב יהודה ולרב הונא.
  • אביי
   אחיינו ותלמידו של רבה בר נחמני וחברו ובר הפלוגתא של רבא.
  • רבא
   אמורא מפורסם בדור הרביעי. תלמיד רב נחמן וחבֵרו של אביי.
 • מושגים

  • זוטו של ים
   התפשטות גלי הים (כמו 'צונאמי') שאחר כך חוזרים אל הים וסוחפים את כל אשר בדרכם. "זוטו של ים" הפך לביטוי תלמודי על אבֵדה שהמאבד מתייאש ממנה לגמרי, ולכן הרי היא של מוצאה.
  • לפנים משורת הדין
   עשייה ממידת חסידות, כמו 'השבת אבֵדה' במקום שאינו חייב מצד הדין.
  • נהרות בבל
   בבל (עיראק של ימינו) היא ארץ מדברית היושבת על גדות שני נהרות הפרת והחידקל. אליהם מתחברים נהרות קטנים כמו "נהר בירן" ,"נהר מלכא" ועוד. היו נהרות ששָׂמו בהם סכר כדי לתפוס דגים. הסכר גם שימש למצוא סחורות שאבדו בנהר.
 • אוצר מילים, קריאה והיגוי

  • ביאורי מילים מרכזיות בסוגיה
   -

   אַשְׁכַּח – מָצָא

   אֲתָא  – בָּא

   זִיל – לֵךְ

   הָא – הֲרֵי / זֶה

   שָׁאנֵי -שׁוֹנֶה

   א"ל – אֲמַר לֵיהּ – אָמַר לוֹ

   כִּי – כְּמוֹ 

   הָנָךְ – אֵלּוּ 

   מָרַיְהוּ – בַּעֲלֵיהֶם 

   בָּתַר – אַחַר 

   אָמְרִי – אוֹמְרִים

   שְׁקֹל – קַח  

   נִינְהוּ – הֵם 

   מִינָּהּ – מִמֶּנָּה

    

   קריאה: פיסוק קטעים לפי תחילת סיפור או אמר רב פלוני.  

   פיסוק – זיהוי שאלה ותשובה לפי ותשובה: "והא", "שאני"

   מומלץ לתת לתלמידים להתאמן על פיסוק קטעי הסיפורים (מילה מנחה מרכזית 'א"ל')

 • מבנה

  • מילות מפתח
   מילת מפתח פירוש  הגדרה
   וְהָא והרי קושיה
    שָׁאנֵי  שונה תירוץ
   שְׁמַע מִנָּה  למד ממנה כשמופיע באמצע סוגיה – ניסיון תירוץ 
   כִּי הָא כמו זה סיוע
 • דף הגמרא

  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
  תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות
 • חשיבה והבנה

  • למעמיקים - השוואה ומסקנה:

   ההבדל בין ישראל סכרו ליה / ישראל כרו ליה – מה התוצאה של כל אחד מהם.

  • סיכום

   התלמידים יסכמו את הסיפורים (מצורפת טבלה לדוגמה). *קשי תלמיד – התלמידים עשויים להתקשות בהבנת ההלכה שהלה עומד וצווח אבל האבֵדה כבר איננה שלו.

 • ערכים

  • ובלכתך בדרך –
   כשתלמידי חכמים הולכים ברחוב (כמו בשוק), הם לא מושפעים מרוח הרחוב ומתחילים לדבר סתם על כל מה שעובר מול עיניהם (מכוניות, סוסים). הם 'בעלי בתים' על הדיבור שלהם ועוסקים בדברי תורה, או שמקשרים את הדברים שרואים לדברי תורה. הרביים הורו לחסידים לחשוב תניא או משניות כשהולכים ברחוב. ואף אמרו כי לעתיד לבוא – האדמה תפתח את פיה ותאמר לנו: מדוע לא חשבתם עליי דברי תורה? הרהור בדברי תורה ברחוב, מגינה עלינו, כי גם אם יש משהו שלילי ברחוב – אנו לא ניסחף אחר הרוחות שברחוב.
 • הלכה

  • הלכה
   בשר שנתעלם מן העין: לדעת רב, אסור מדרבנן – גזירה שמא יתחלף ע"י עוף או שרץ. יש מחלוקת הפוסקים האם הלכה כמותו – לדעת השו"ע הלכה כרב ואסור, ולדעת הרמ"א המנהג להקל אם הוא נשאר במקומו ולא הוזז (שאז יש לחשוש שמא החולף ע"י שרץ או ע"י גוי). במקרה שיש לו סימן ברור בבשר, כמו שהניח אותו בתוך חותם או שעשה צורה בחיתוך, מותר לפי כולם.

קבצים להעשרה

מצגת מלווה לחוברת הרשת עם תשובות
עריכה: הרב שימי ברוידא
PREV