מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כניסה מהירה לקטגוריות דומות:

כיתות ז-ח, חשון כסלו: נושאי לימוד חודשיים בהלכה

שכבת גיל: ז', ח',

נושאי הלימוד בהלכה לחודשים חשון – כסלו,

לכיתות ז' – ח'

הורדת קבצים

קישורים