רשת חינוך חבד מעלין בקודש

כניסה מהירה לקטגוריות דומות:

3. כיתות א-ו, טבת: נושאי לימוד חודשיים בהלכה

שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו',

פריסת נושאי הלימוד בהלכה לחודש טבת,

לכיתות א’ – ו’

הורדת קבצים

קישורים

שינוי גודל גופנים