מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כניסה מהירה לקטגוריות דומות:

כיתות ז-ח,טבת נושאי לימוד חודשיים בהלכה

שכבת גיל: ז', ח',

פריסת נושאי הלימוד בהלכה לחודש טבת,

לכיתות ז' – ח'

הורדת קבצים

קישורים