רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

תוכנית הלימודים בדינים כיתה ו’

מקצוע: הלכה
שכבת גיל:

• נושאי התכנית תואמים את התכנית המעודכנת של החמ”ד במשרד החינוך.
• הנושאים המסומנים בצבע כחול הם למבחן.
• הנושאים המסומנים ב -# הם נושאי העשרה.
• כאשר אין פירוט של תתי נושאים בנושאי ההעשרה ניתן שיקול דעת למורה מה ללמד.
• בסוף כל פרק בספר ‘הלכות והליכות’ מפורטים מנהגים והליכות. חשוב להוסיף את הליכות חב”ד ומנהגיה הקשורים
לנושאים הנלמדים.

הורדת התכנית

קבצים בנושאים דומים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק