מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כניסה מהירה לקטגוריות דומות:

כיתה ו נושאי לימוד שנתיים בהלכה

שכבת גיל: ו',

• נושאי התכנית תואמים את התכנית המעודכנת של החמ"ד במשרד החינוך.
• הנושאים המסומנים בצבע כחול הם למבחן.
• הנושאים המסומנים ב -# הם נושאי העשרה.
• כאשר אין פירוט של תתי נושאים בנושאי ההעשרה ניתן שיקול דעת למורה מה ללמד.
• בסוף כל פרק בספר 'הלכות והליכות' מפורטים מנהגים והליכות. חשוב להוסיף את הליכות חב"ד ומנהגיה הקשורים
לנושאים הנלמדים.

הורדת קבצים

קישורים