מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כניסה מהירה לקטגוריות דומות:

כיתה ג נושאי לימוד שנתיים בהלכה

שכבת גיל: ג',

• נושאי התכנית תואמים את התכנית המעודכנת של החמ"ד במשרד החינוך.
• הנושאים המסומנים ב -# הם נושאי העשרה.
• כאשר אין פירוט של תתי נושאים בנושאי ההעשרה ניתן שיקול דעת למורה מה ללמד.
• בפריסה של התוכנית לא מובא הספר הלכות והליכות כיוון שמקבצי ההלכה מובאים לתלמידים בסדרת הספרונים: "משפחה כהלכה".

הורדת קבצים

קישורים