מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כניסה מהירה לקטגוריות דומות:

כיתה ז נושאי לימוד שנתיים בהלכה

שכבת גיל: ז',
 • נושאי הלימוד הם בהתאם לתכנית המעודכנת של הממ"ח ובהלימה לתכנון של הלימוד לתכנית הבגרות החרדית כפי שעובדו על ידי התיכון בית חנה בנחלת הר חב"ד.
 • הנושאים המסומנים ב-# הם נושאי העשרה.
 • כאשר אין פירוט של תתי-נושאים בנושאי ההעשרה, ניתן למורה שיקול דעת מה ללמד.
 • שימו לב! הספר 'הלכות והליכות' מחולק לשניים:
  • חלק א' עוסק ב'מעגל השנה' ו'הלכות תפילה'
  • חלק ב' עוסק בהלכות בין אדם למקום – 'הלכות סעודה וברכות', 'הלכות כשרות' 'הלכות סעודה וברכות' 'הלכות שבת' 'הנהגות' וכן בהלכות בין אדם לחברו.
   בבואכם לבדוק את המקור בספר, חשוב לבדוק את ההקשר כי מספור הפרקים מתחיל מחדש בכל נושא. כך לדוגמה, בחלק א, פרק א בנושא 'מעגל השנה' עוסק בהלכות חודש אלול; ופרק א בנושא 'הלכות תפילה' עוסק בהשכמת הבוקר.
 • בסוף כל פרק בספר 'הלכות והליכות' מפורטים מנהגים והליכות. חשוב לעיין בהם ולהעשיר את התלמידים
  בהתאם להם, כמו כן בגוף ההלכות מצוינים מנהגי הספרדים ומנהגי חב"ד.
 • שלושת התחומים: תפילה, סעודה וברכות ושבת- הם נושאים ספיראליים הנלמדים בכל שנה
  נושאי המשנה בכל אחד מהתחומים הללו הנלמדים בכיתות ז-ח נחלקים לשניים:

  •  תכנים הנלמדים במחזור שני לבקיאות והעמקה ב: מושגים, מקורות, יישום, טעם, ערך
  •  תכנים שעדיין לא נלמדו בשנים קודמות
 • בהוראת הלכה בכיתות ז-ח יושם דגש על פיתוח הערך של "שאלת רב".

הורדת קבצים

קישורים