מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כניסה מהירה לקטגוריות דומות:

כיתות ז-יב, תכנית לימודים אורות וכלים לשיעורי חברה

שכבת גיל: ז', ח', ט'-י"ב,

בית הספר , כבית חינוך , רואה לעצמו יעד מרכזי לעצב דמות בוגר המכילה בתוכה, השקפות,
ערכים ומידות המתאימים לרוח היהדות והחסידות.

"אורות בכלים", מושג השאול מעולם הסוד, מבטא בתורת חב"ד גם את הצורך לנתב את
האנרגיות, הרצון וההתלהבות שבנפש האדם – ליישום בפועל.

המטרה היא לא להישאר ב"אורות" אלא לקחת את העוצמות של ה"אורות" ולהביאם
לפעולה מעשית. תכלית העולם היא להגיע לידי מעשה ולא להסתפק בהתעוררות, בכוונות
מרוממות. מצד שני , ה"אורות" חשובים כמנוע . הם תורמים לעשייה משמעותית.

"אורות וכלים" הוא הרעיון המהותי העומד מאחורי התכנית החברתית לבניית זהות הבוגר.
החסידות היא ה"אורות"; התכנים, התפיסה, דרך החיים. החסידות מכוונת לעשייה מתוך
משמעות, רצון ואהבה, מתוך תכנים אלו, ואילו ה"כלים" הם ה – תלמידים שעליהם לקלוט
את ה"אורות" וכן – כלים מעשיים דידקטיים שבאמצעותם ניתן ל"תרגם" את האורות של
החסידות .

יש לקבל את האורות (התכנים וההכוונה) ולנצלם בצורה נכונה כדי שיוכלו לתת לתלמידים
הכוונה מעשית להשתלבות בחברה , וכלים להתמודדות יומיומית מול האתגרים שמציבים
החיים. כך יוכלו התלמידים לחיות את חייהם כפי שהם מוארים באור החסידות.
הלימודים הפורמאליים תורמים לבניית דמות הבוגר באופן עקיף , ורק לעתים – בצורה
ישירה, כיוון שרובם מכוונים במוצהר להשגת הֶ ספקים. התכנים הופכים במקרים רבים לחלק
מחומר שעליו יש לעבור עבור התעודה. רבים מן התלמידים אינם יוצרים את החיבורים
המעשיים בין התיאוריה למעשה, והם זקוק ים להכוונה ברורה.

כמענה למורים, פיתחנו מערכי שיעור לרוב הנושאים המובאים בתוכנית לימודים זו.

להלן קישור לכל מערכי השיעור.

הורדת קבצים

קישורים