מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כניסה מהירה לקטגוריות דומות:

כיתות א-ו- תכנית לימודים בהלכה

שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח',

מסמך זה מפרט את המאפיינים, המטרות וההישגיםבהוראת ההלכה.

למסמך ההישגים המפורט בהלכה לחצו כאן

לפירוט נושא הלימוד לכיתות א-ג (מיתווה ישן)

לנושאי הלימוד לפי חודשים לכיתות א-ג לחצו כאן

לנושאי הלימוד השנתיים לכיתות א-ב לחצו כאן

לנושאי הלימוד השנתיים לכיתה ג לחצו כאן

לפירוט התוכנית השנתית כיתות ד-ח (מיתווה חדש)

לנושאי הלימוד לפי חודשים בתכנית החדשה, ולעקרונות התכנית החדשה לחצו כאן

הורדת קבצים

קישורים