מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כניסה מהירה לקטגוריות דומות:

תכנית לימודים נרות להאיר לכיתות א-ו

שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו',

תכנית חברתית חסידית לכיתות יסוד

בית הספר, כבית חינוך, רואה לעצמו יעד מרכזי לעצב דמות בוגר המכילה בתוכה – השקפות, מידות וערכים המתאימים לרוח היהדות והחסידות.

הלימודים הפורמאליים תורמים לבניית דמות הבוגר באופן עקיף ורק לעתים  בצורה ישירה, כיוון שרובם מכוונים במוצהר להשגת הספקים. התכנים הופכים במקרים רבים לחלק מחומר שעליו יש לעבור עבור התעודה. רבים מן התלמידים אינם יוצרים את החיבורים המעשיים בין התיאוריה למעשה והם זקוקים להכוונה ברורה.

החיבור לתכנים ובניית האישיות באופן ישיר, הוא המארג של התכנית החברתית הבית-ספרית; שיעורי החינוך יכולים להוות חוליה מקשרת בין ההפנמה המעשית של התכנים  הפורמאליים- הלימודיים ובין התכנים הבלתי פורמאליים המתבטאים בפעילויות הבית-ספריות.

תפיסה כזאת יכולה להוביל לתהליך של שינוי ולתרום להשגת היעד של דמות הבוגר הרצויה.

התכנית החברתית "נרות להאיר" חותרת ליצור דמות בוגר שיש לו הידע, הרצון והיכולת לחיות חיי תורה ומצות כפי שהם מוארים באור תורת החסידות.

הורדת קבצים

קישורים