מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ספירת העומר: מיפוי ספירלי והצעה לפעילות כיתות א-ח

X
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' 

פסח: מיפוי ערכים והצעות לפעילות- א-ח

X
מיפוי ערכים, והצעות לפעילות לכיתות א-ח
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' 

פסח -פיתוח ספירלי

X
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' 

שבת- כתה ד -מיפוי

X
כיתות: ד' 

ראש השנה - מיפוי

X
כיתות: ד' ה' ו'