מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כיתות א-ו- תכנית לימודים בהלכה

X
מסמך זה מפרט את המאפיינים, המטרות וההישגיםבהוראת ההלכה. למסמך ההישגים המפורט בהלכה לחצו כאן לפירוט נושא הלימוד לכיתות א-ג (מיתווה ישן) לנושאי הלימוד לפי חודשים לכיתות א-ג לחצו כאן לנושאי הלימוד השנתיים לכיתות א-ב לחצו כאן לנושאי הלימוד השנתיים לכיתה ג לחצו כאן לפירוט התוכנית השנתית כיתות ד-ח (מיתווה חדש) לנושאי...
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח'