מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ניסן- כיתות א-ו

X
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו' 

6. כיתות א-ו, אייר: נושאי לימוד חודשיים בהלכה

X
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו' 

7.כיתות א-ו, סיוון תמוז: נושאי לימוד חודשיים בהלכה

X
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו' 

5. כיתות א-ו, אדר-ניסן: נושאי לימוד חודשיים בהלכה

X
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו' 

4. כיתות א-ו, שבט: נושאי לימוד חודשיים בהלכה

X
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו' 

1. כיתות א-ו, אלול תשרי: נושאי לימוד חודשיים בהלכה

X
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו' 

3. כיתות א-ו, טבת: נושאי לימוד חודשיים בהלכה

X
פריסת נושאי הלימוד בהלכה לחודש טבת, לכיתות א' - ו'
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו' 

2. כיתות א-ו, חשון כסלו: נושאי לימוד חודשיים בהלכה

X
נושאי הלימוד בהלכה לחודשים חשון - כסלו לכיתות א' - ו'
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו'