מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ניסן, כיתו ז-ח -נושאי לימוד

X
כיתות: ז' ח' 

כיתות ז-ח, אייר: נושאי לימוד חודשיים בהלכה

X
כיתות: ז' ח' 

כיתות ז-ח, אלול תשרי: נושאי לימוד חודשיים בהלכה

X
כיתות: ז' ח' 

כיתות ז-ח, סיוון: נושאי לימוד חודשיים בהלכה

X
כיתות: ז' ח' 

כיתות ז-ח, אדר ב-ניסן: נושאי לימוד חודשיים בהלכה

X
כיתות: ז' ח' 

כיתות ז-ח, אדר א: נושאי לימוד חודשיים בהלכה

X
כיתות: ז' ח' 

כיתות ז-ח,שבט: נושאי לימוד חודשיים בהלכה

X
כיתות: ז' ח' 

כיתות ז-ח,טבת נושאי לימוד חודשיים בהלכה

X
פריסת נושאי הלימוד בהלכה לחודש טבת, לכיתות ז' - ח'
כיתות: ז' ח' 

כיתות ז-ח, חשון כסלו: נושאי לימוד חודשיים בהלכה

X
נושאי הלימוד בהלכה לחודשים חשון - כסלו, לכיתות ז' - ח'
כיתות: ז' ח'