מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כיתה ח נושאי לימוד שנתיים בהלכה

X
נושאי הלימוד הם בהתאם לתכנית המעודכנת של הממ"ח ובהלימה לתכנון של הלימוד לתכנית הבגרות החרדית כפי שעובדו על ידי התיכון בית חנה בנחלת הר חב"ד. הנושאים המסומנים ב-# הם נושאי העשרה. כאשר אין פירוט של תתי-נושאים בנושאי ההעשרה, ניתן...
כיתות: ח' 

כיתה ו נושאי לימוד שנתיים בהלכה

X
• נושאי התכנית תואמים את התכנית המעודכנת של החמ"ד במשרד החינוך. • הנושאים המסומנים בצבע כחול הם למבחן. • הנושאים המסומנים ב -# הם נושאי העשרה. • כאשר אין פירוט של תתי נושאים בנושאי ההעשרה ניתן שיקול דעת למורה מה ללמד. • בסוף כל...
כיתות: ו' 

כיתה ה נושאי לימוד שנתיים בהלכה

X
כיתות: ה' 

כיתה ד נושאי לימוד שנתיים בהלכה

X
כיתות: ד' 

כיתה ג נושאי לימוד שנתיים בהלכה

X
• נושאי התכנית תואמים את התכנית המעודכנת של החמ"ד במשרד החינוך. • הנושאים המסומנים ב -# הם נושאי העשרה. • כאשר אין פירוט של תתי נושאים בנושאי ההעשרה ניתן שיקול דעת למורה מה ללמד. • בפריסה של התוכנית לא מובא הספר הלכות והליכות...
כיתות: ג' 

כיתה ז נושאי לימוד שנתיים בהלכה

X
נושאי הלימוד הם בהתאם לתכנית המעודכנת של הממ"ח ובהלימה לתכנון של הלימוד לתכנית הבגרות החרדית כפי שעובדו על ידי התיכון בית חנה בנחלת הר חב"ד. הנושאים המסומנים ב-# הם נושאי העשרה. כאשר אין פירוט של תתי-נושאים בנושאי ההעשרה, ניתן...
כיתות: ז' 

כיתה ב נושאי לימוד שנתיים בהלכה

X
בכיתות א- ב, לימוד דינים הוא לא מתוך ספר מקור. אלא מתוך חוברות עזר, דפי עבודה שכל מורה מכין/ה, וכד'. החשיבות היא בהיצמדות לנושאים הרשומים, אותם יש ללמד בכיתה. התכנית בנויה על 2 ש"ש שהם 60 שעות בשנה, והם בהתאמה לממ"ד....
כיתות: ב' 

כיתה א נושאי לימוד שנתיים בהלכה

X
בכיתות א- ב, לימוד דינים הוא לא מתוך ספר מקור. אלא מתוך חוברות עזר, דפי עבודה שכל מורה מכין/ה, וכד'. החשיבות היא בהיצמדות לנושאים הרשומים, אותם יש ללמד בכיתה. התכנית בנויה על 2 ש"ש שהם 60 שעות בשנה, והם תואמים את תכנית...
כיתות: א'