מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ספירת העומר: מיפוי ספירלי והצעה לפעילות כיתות א-ח

X
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' 

כיתות ז-ח, אייר: נושאי לימוד חודשיים בהלכה

X
כיתות: ז' ח' 

6. כיתות א-ו, אייר: נושאי לימוד חודשיים בהלכה

X
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו' 

כיתות ז-ח, סיוון: נושאי לימוד חודשיים בהלכה

X
כיתות: ז' ח' 

7.כיתות א-ו, סיוון תמוז: נושאי לימוד חודשיים בהלכה

X
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו'