מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

כיתה ט: פריסה שנתית - אורות וכלים

X
כיתות: ט'-י"ב 

כיתה יא: פריסה שנתית - אורות וכלים

X
כיתות: ט'-י"ב 

כיתה י: פריסה שנתית: אורות וכלים

X
כיתות: ט'-י"ב 

כיתות ז-יב, תכנית לימודים אורות וכלים לשיעורי חברה

X
בית הספר , כבית חינוך , רואה לעצמו יעד מרכזי לעצב דמות בוגר המכילה בתוכה, השקפות, ערכים ומידות המתאימים לרוח היהדות והחסידות. "אורות בכלים", מושג השאול מעולם הסוד, מבטא בתורת חב"ד גם את הצורך לנתב את האנרגיות, הרצון וההתלהבות שבנפש האדם - ליישום...
כיתות: ז' ח' ט'-י"ב