מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מדריך למורה- הלכות והליכות

X
כיתות: ד' ה' ו' ז' ח' 

ספר השמיטה לשכבה הבוגרת

X
כיתות: ד' ה' ו' ז' ח' 

ספר השמיטה לתלמידים

X
כיתות: ב' ג' ד' 

שמיטה שכבה צעירה

X
כיתות: א' 

אלפון המושגים שלי

X
כיתות: ה' ו' ז' ח' ט'-י"ב 

הלכה בשמחה מדריך למורה

X
כיתות: ב' 

הלכות והליכות חלק ב'

X
כיתות: ד' ה' ו' ז' ח' ט'-י"ב 

משפחה כהלכה - מדריך למורה

X
כיתות: ג' 

הלכות והליכות חלק א'

X
כיתות: ד' ה' ו' ז' ח' ט'-י"ב 

משפחה כהלכה שבועות ותעניות

X
כיתות: ג' 

משפחה כהלכה פורים פסח

X
כיתות: ג' 

משפחה כהלכה כשרות המאכלים

X
כיתות: ג' 

משפחה כהלכה מתפללים ומברכים

X
כיתות: ג' 

משפחה כהלכה חנוכה

X
כיתות: ג' 

משפחה כהלכה בין אדם לחברו

X
כיתות: ג' 

משפחה כהלכה חגי תשרי

X
כיתות: ג' 

הלכה בשמחה

X
כיתות: ב' 

ראשונים בהלכה

X
כיתות: א'